ATYPICKÉ UMÝVADLÁ

LEON

Keramické umývadlo

REX

Keramické umývadlo

MILAO

Keramické umývadlo

DEO

Obdĺžnikové keramické umývadlo

SWELL

Obdĺžnikové keramické umývadlo

DUKE

Obdĺžnikové keramické umývadlo

KERR

Obdĺžnikové keramické umývadlo